MARTHAS TALENT FOUNDATION

Ieder talent kan excelleren als de middelen toereikend zijn en de omgeving motiverend is. Om excelleren mogelijk te maken biedt de reguliere bekostiging van het onderwijs soms te weinig ruimte. Daarom werft Marthas Talent Foundation donaties om leerlingen en studenten een steuntje in de rug te kunnen bieden. Zij geeft financiële steun voor zowel individuele talenten als specifieke onderwijsprojecten die als doel hebben talent te laten excelleren.

Help mee dit mogelijk te maken. Word vriend of partner. Maak uw bijdrage over op NL58 ABNA 0419 8019 36 t.n.v. Marthas Talent Foundation te Amsterdam.

Wat steunen wij?

Individuele support

De Marthas Talent Foundation kan individuele leerlingen/studenten en docenten financieel ondersteunen als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.

  • Leerlingen (Vooropleiding & Mbo ) en studenten (Hbo)
  • Docenten en medewerkers verbonden aan LMIPA (bijzondere bijscholing)

Uitwisseling & honours

De Marthas Talent Foundation subsidiëert buitenlandse honourstrajecten voor excellente Hbo-studenten. De studenten die voor de internationale uitwisselingen en andere honourstrajecten worden geselecteerd, worden door de honourscommissie van LMIPA op basis van een aantal criteria aangewezen. De uitwisselingen vallen onder de honoursprogramma’s.

Verrijking opleidingsaanbod

De Marthas Talent Foundation draagt bij aan activiteiten of de inbreng van personen die het bestaande opleidingsaanbod van LMIPA verrijken:

  • Gastdocenten/gastchoreografen: bezoek (naar Nederland halen), workshops voor leerlingen/studenten of docenten
  • Ontwikkeling nieuw lesmateriaal, aantrekken docenten die iets nieuws meebrengen
  • Projecten die resulteren in verrijking van het opleidingsaanbod

Verbetering faciliteiten

De Marthas Talent Foundation draagt bij aan inrichting en materialen. Deze bijdrage komt ten goede aan de leeromgeving, technische voorzieningen of studiemateriaal.

  • Aankleding van de lesruimten
  • Lesmateriaal aanschaffen (spullen)
  • Voor leerlingen/studenten en docenten beschikbare apparatuur
  • Decors, kostuums

Steun jong talent!

Voordelig doneren

Doneer voordelig met belastingvoordeel

Schenk via testament

Maak de Marthas Talent Foundation erfgenaam of neem een legaat op in uw testament

Maak uw bijdrage over op NL58 ABNA 0419 8019 36 t.n.v. Marthas Talent Foundation te Amsterdam

Alvast hartelijk dank!

Neem contact met ons op

Aanhef* Dhr.Mevr.

Voornaam*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

E-mailadres*

Straat*

Huisnummer - Toevoeging*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Onderwerp

Uw bericht

Adres

Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam
T: 020 6761370
E: foundation@luciamarthas.nl

IBAN: NL58 ABNA 0419 8019 36
BIC: ABNANL2A