Excelleren van talent mogelijk maken

De Marthas Talent Foundation steunt talentvolle leerlingen, studenten en activiteiten van het Lucia Marthas Institute for Performing Arts

Ieder talent kan excelleren als de middelen toereikend zijn en de omgeving motiverend is. De reguliere bekostiging van het onderwijs biedt echter soms te weinig ruimte. Daarom werft Marthas Talent Foundation fondsen om leerlingen, studenten een steuntje in de rug te kunnen bieden en extra onderwijsactiviteiten mogelijk te maken. Lees meer..

Over Marthas Talent Foundation

Talentontwikkeling van potentie tot maximaal resultaat: het beste uit talenten halen

Talent mag niet geremd worden door financiële beperkingen. Talent moet de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen om klaargestoomd te worden om succesvol te kunnen zijn binnen het vak.

Inzet en toewijding voor eigen ontwikkeling

De Foundation steunt leerlingen en studenten die inzet laten zien ten aanzien van hun eigen ontwikkeling; die met een leergierige, actieve werkhouding streven naar eigen verbetering en positief bijdragen aan de ontwikkeling van anderen; die verantwoordelijkheid nemen en kansen grijpen.

Educatie met maatwerk

Naast een algemene basis is educatie op maat nodig hebben om zich ten volle te kunnen ontwikkelen. De Foundation wil LMIPA graag steunen om maatwerk mogelijk te maken.

All-round heeft meerwaarde, diversiteit is rijkdom

Accentverschillen tussen talenten mogen bestaan en afhankelijk van de persoon wordt extra geïnvesteerd in het specialiseren in één van de disciplines, dan wel het versterken van all-round kwaliteiten die achterblijven. Diversiteit wat betreft mensen en opleidingsinhoud staat hoog in het vaandel van de Foundation.

Samenwerking en uitwisseling

De Foundation ondersteunt graag internationale samenwerking en uitwisseling zowel van leerlingen en studenten als van docenten. Dit biedt ruimte voor innovatie en diversiteit in het opleidingsaanbod.

Koppeling aan LMIPA

De Marthas Talent Foundation ondersteunt leerlingen en studenten en activiteiten die gelieerd zijn aan LMIPA.

Aanvragen financiële ondersteuning

De Marthas Talent Foundation ondersteunt verschillende programma’s. Dit kan een persoonlijke ondersteuning van één enkele leerling zijn, maar ook een ondersteuning voor een grotere groep honour studenten, bijzondere bijscholing voor docenten en medewerkers, het verdiepen van de vaardigheden d.m.v. beroemde gastchoreografen, inspiratie door buitenlandse workshops of het bekostigen van extra faciliteiten.

Onze Programma’s

De Marthas Talent Foundation ondersteunt verschillende programma’s. Meer over onze programma’s en de voorwaarden vind je hier.

Individuele support

De Marthas Talent Foundation kan individuele leerlingen/studenten en docenten financieel ondersteunen als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.

  • Leerlingen (Vooropleiding & Mbo ) en studenten (Hbo)
  • Docenten en medewerkers verbonden aan LMIPA (bijzondere bijscholing)

Uitwisseling & honours

De Marthas Talent Foundation subsidiëert buitenlandse honourstrajecten voor excellente Hbo-studenten. De studenten die voor de internationale uitwisselingen en andere honourstrajecten worden geselecteerd, worden door de honourscommissie van LMIPA op basis van een aantal criteria aangewezen. De uitwisselingen vallen onder de honoursprogramma’s.

Verrijking opleidingsaanbod

De Marthas Talent Foundation draagt bij aan activiteiten of de inbreng van personen die het bestaande opleidingsaanbod van LMIPA verrijken:

  • Gastdocenten/gastchoreografen: bezoek (naar Nederland halen), workshops voor leerlingen/studenten of docenten
  • Ontwikkeling nieuw lesmateriaal, aantrekken docenten die iets nieuws meebrengen
  • Projecten die resulteren in verrijking van het opleidingsaanbod

Verbetering faciliteiten

De Marthas Talent Foundation draagt bij aan inrichting en materialen. Deze bijdrage komt ten goede aan de leeromgeving, technische voorzieningen of studiemateriaal.

  • Aankleding van de lesruimten
  • Lesmateriaal aanschaffen (spullen)
  • Voor leerlingen/studenten en docenten beschikbare apparatuur
  • Decors, kostuums

Steun ons

Doneer nu

Sponsor een talent bij LMIPA

Doneer aan een activiteit

Schrijf je in op één van onze benefiet evenmenten.

Voordelig doneren

Doneer voordelig met belastingvoordeel

Schenk via testament

Maak de Marthas Talent Foundation erfgenaam of neem een legaat op in uw testament

Steun ons!

Als donateur zorg je er samen met ons voor dat talent ondersteund wordt en draag je bij aan extra faciliteiten voor leerlingen en studenten ven de LMIPA.

Onze Partners

Bestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit 5 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

Lucia Marthas

Voorzitter

Bert de Groot

Secretaris

Dhr. Hans Koper

Penningmeester

Hans Koper is een serie ondernemer heeft succesvol meerdere bedrijven gestart en groot gemaakt. Hij begon in 1982 met Holland…

Gioia Smid

Bestuurslid

Ondersteuning

Daan van Beek

Management Assistent

Contact

Neem contact met ons op

Via onderstaand formulier kun je contact met ons opnemen.

Aanhef* Dhr.Mevr.

Voornaam*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

E-mailadres*

Straat*

Huisnummer - Toevoeging*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Onderwerp

Uw bericht

Adres

Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam
Nederland
T: 020 6761370
E: foundation@luciamarthas.nl

Bankgegevens:

IBAN: NL58ABNA0419801936
BIC: ABNANL2A