Excelleren van talent mogelijk maken

De Marthas Talent Foundation steunt talentvolle leerlingen, studenten en activiteiten van het Lucia Marthas Institute for Performing Arts

Ieder talent kan excelleren als de middelen toereikend zijn en de omgeving motiverend is. Om excelleren mogelijk te maken biedt de reguliere bekostiging van het onderwijs soms te weinig ruimte. Daarom werft Marthas Talent Foundation donaties en sponsors om leerlingen, studenten en medewerkers een steuntje in de rug te kunnen bieden. Zij geeft financiële steun voor zowel individuele talenten als specifieke projecten die als doel hebben talent te laten excelleren. Lees meer..

In 2015 vierde het het Lucia Marthas Institute For Performing Arts het 25-jarige bestaan van haar Hbo-opleiding. Speciaal hiervoor werd dit filmpje gemaakt met Simone Kleinsma, Burgemeester Eberhard van der Laan, Joop van den Ende en Ivo Niehe. 

Over Marthas Talent Foundation

Talentontwikkeling van potentie tot maximaal resultaat: het beste uit talenten halen

De Marthas Talent Foundation vindt dat talent maximale ontwikkeling verdient, waarbij de ontwikkeling niet geremd zou moeten worden door financiële beperkingen. Talenten moet de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen om het beste uit zichzelf te kunnen halen en klaargestoomd te kunnen worden om succesvol te kunnen zijn binnen het vak.

Inzet en toewijding voor eigen ontwikkeling

De Marthas Talent Foundation investeert in lijn met LMIPA vanuit het uitgangspunt dat leerlingen en docenten toewijding en inzet laten zien ten aanzien van hun eigen ontwikkeling. Zij hebben een leergierige, actieve werkhouding en streven steeds naar eigen verbetering en naar positief bijdragen aan de ontwikkeling van anderen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen bijdrage en grijpen de kansen die hen geboden worden.

Educatie met maatwerk

De Marthas Talent Foundation gelooft erin dat talenten, naast een algemene basis, educatie op maat nodig hebben om zich ten volle te kunnen ontwikkelen. Een gerichte aanpak kan zich toespitsen op technische aspecten, kunstzinnige aspecten en sociale-/ beroeps gerelateerde aspecten. Mensen leren op verschillende manieren en hebben sterke- en ontwikkelpunten die al naar gelang de verhouding tot het curriculum en de beroepseisen aandacht moeten krijgen.

All-round heeft meerwaarde, diversiteit is rijkdom

De Marthas Talent Foundation investeert in navolging van LMIPA in het all-round opleiden van talenten, omdat dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Accentverschillen tussen talenten mogen bestaan en afhankelijk van de persoon wordt extra geïnvesteerd in het extra specialiseren in één van de disciplines, dan wel het versterken van all-round kwaliteiten die achterblijven. Diversiteit wat betreft mensen en opleidingsinhoud staat hoog in het vaandel.

Samenwerking en uitwisseling

De Marthas Talent Foundation staat een benadering voor die gericht is op samenwerking en uitwisseling ter bevordering van groei en bijblijven ten aanzien van (inter)nationale ontwikkelingen. In het kader hiervan worden uitwisselingen voor zowel leerlingen en studenten als docenten gestimuleerd en is er ruimte voor innovatie en diversiteit in het opleidingsaanbod.

Koppeling aan LMIPA

De Marthas Talent Foundation richt zich (in eerste instantie) op ondersteuning van individuen en activiteiten die gelieerd zijn aan LMIPA.

Aanvragen financiële ondersteuning

De Marthas Talent Foundation ondersteunt verschillende programma’s. Dit kan een persoonlijke ondersteuning van één enkele leerling zijn, maar ook een ondersteuning voor een grotere groep honour studenten, bijzondere bijscholing voor docenten en medewerkers, het verdiepen van de vaardigheden d.m.v. beroemde gastchoreografen, inspiratie door buitenlandse workshops of het bekostigen van extra faciliteiten.

Onze Programma’s

De Marthas Talent Foundation ondersteunt verschillende programma’s. Meer over onze programma’s en de voorwaarden vind je hier.

Individuele support

De Marthas Talent Foundation kan individuele leerlingen/studenten en docenten financieel ondersteunen als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.

  • Leerlingen (Vooropleiding & Mbo ) en studenten (Hbo)
  • Docenten en medewerkers verbonden aan LMIPA (bijzondere bijscholing)

Uitwisseling & honours

De Marthas Talent Foundation subsidiëert buitenlandse honourstrajecten voor excellente Hbo-studenten. De studenten die voor de internationale uitwisselingen en andere honourstrajecten worden geselecteerd, worden door de honourscommissie van LMIPA op basis van een aantal criteria aangewezen. De uitwisselingen vallen onder de honoursprogramma’s.

Verrijking opleidingsaanbod

De Marthas Talent Foundation draagt bij aan activiteiten of de inbreng van personen die het bestaande opleidingsaanbod van LMIPA verrijken:

  • Gastdocenten/gastchoreografen: bezoek (naar Nederland halen), workshops voor leerlingen/studenten of docenten
  • Ontwikkeling nieuw lesmateriaal, aantrekken docenten die iets nieuws meebrengen
  • Projecten die resulteren in verrijking van het opleidingsaanbod

Verbetering faciliteiten

De Marthas Talent Foundation draagt bij aan inrichting en materialen. Deze bijdrage komt ten goede aan de leeromgeving, technische voorzieningen of studiemateriaal.

  • Aankleding van de lesruimten
  • Lesmateriaal aanschaffen (spullen)
  • Voor leerlingen/studenten en docenten beschikbare apparatuur
  • Decors, kostuums

Benefietveiling 20 januari 2016

Op 20 januari heeft de Marthas Talent Foundation een fotoveiling georganiseerd. De avond was een groot succes; niet alleen hebben we met de veiling € 3.400 opgehaald, het was ook een leuk moment om de Foundation te lanceren. Een selectie studenten van Hbo Amsterdam gaf een presentatie over de opleiding in woord, dans en zang. De catering werd gesponsord door Solo eten & drinken.

De Marthas Talent Foundation is van plan om in de toekomst meer van dit soort evenementen te organiseren.

Steun ons

Doneer nu

Sponsor een talent bij LMIPA

Doneer aan een activiteit

Schrijf je in op één van onze benefiet evenmenten.

Voordelig doneren

Doneer voordelig met belastingvoordeel

Schenk via testament

Maak de Marthas Talent Foundation erfgenaam of neem een legaat op in uw testament

Steun ons!

Als donateur zorg je er samen met ons voor dat talent ondersteund wordt en draag je bij aan extra faciliteiten voor leerlingen en studenten ven de LMIPA.

Onze Partners

Bestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit 5 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

2.Bert de Groot - Secretaris

Dhr. Bert de Groot

Secretaris

3.Miek de Ruyter - Financieel Strategisch Beleid

Mevr. Miek de Ruyter

Financieel Strategisch Beleid

4.Hans Koper - Penningmeester

Dhr. Hans Koper

Penningmeester

Hans Koper is een serie ondernemer heeft succesvol meerdere bedrijven gestart en groot gemaakt. Hij begon in 1982 met Holland…

5.Channa Al - Operationele zaken

Mevr. Channa Al

Operationele zaken

Coördinatoren LMIPA

7.Jessica Schots - Coordinator

Jessica Schots

Coordinator LMIPA

6.Karin Haentjens - Coordinator

Karin Haentjens

Coordinator LMIPA

Contact

Neem contact met ons op

Via onderstaand formulier kun je contact met ons opnemen.

Aanhef*  Dhr. Mevr.

Voornaam*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

E-mailadres*

Straat*

Huisnummer - Toevoeging*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

Onderwerp

Uw bericht

Adres

Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam
Nederland
T: 020 6761370
E: foundation@luciamarthas.nl

Bankgegevens:

IBAN: NL58ABNA0419801936
BIC: ABNANL2A