Marthas Talent Foundation is opgericht in 2014. Het eerste jaar zijn de activiteiten beperkt gebleven. De cijfers van 2014 en 2015 zijn daarom samengevoegd. Met ingang van 2017 loopt het verslagjaar gelijk met het schooljaar. Het verslag en de jaarrekening van 2017 loopt derhalve van 1 januari tot en met 30 september.

Verkorte jaarrekening 2017/2018

Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 MTF

Jaarverslag 2014-2015