Marthas Talent Foundation is opgericht in 2014. Het eerste jaar zijn de activiteiten beperkt gebleven. De cijfers van 2014 en 2015 zijn daarom samengevoegd. Met ingang van 2017 loopt het verslagjaar gelijk met het schooljaar. Het verslag en de jaarrekening van 2017 loopt derhalve van 1 januari tot en met 30 september.